ADR 02 je nerezové dezinfekční zařízení umožňující automatickou dezinfekci rukou nástřikem desinfekčního prostředku. Zabudovaný systém reaguje na vsunutí ruky do vnitřního prostoru zařízení, kde automaticky proběhne nástřik aerosolem.
ADR 02 je navrženo tak, aby mohlo pracovat ve veřejně přístupných prostorech, kde lze předpokládat možnost vandalizmu nebo odcizení dezinfekčního prostředku.

Prioritou výrobku ADR 02 je:

  1. Zajistit bezdotykovou funkci.
    Ve veřejném prostoru nelze si vzájemně předávat viry skrze pumpičku nádoby na desinfekci. Systém funguje bezdotykově, po vložení ruky čidlo zaregistruje pohyb a na vloženou ruku je stříknuta dávka desinfekčního roztoku. Dávku lze nastavit v servisním módu v rozmezí 1 až 1,5 ml.
  2. Zajistit delší a bezúdržbovou dobu provozu.
    Ve veřejných prostorách nelze neustále doplňovat desinfekční roztok. Uvnitř zařízení je umístěn 3 litrový kanystr s desinfekcí, což je více než 2000 dávek. Stav hladiny dezinfekce lze sledovat průhledítkem.
  3. Zajistit odolnost proti vandalizmu a proti zcizení dezinfekčního roztoku.
    Bohužel i dnešní situace je taková, že některým nebrání ve zcizení a poničení věci, která slouží všem. Celé zařízení je vyrobeno z 1,5 mm silného nerezového plechu, což jej činní dostatečně odolným proti vandalizmu. Kanystr s dezinfekcí je uvnitř dávkovače, přístupný až po odemknutí jistícího zámku.

Zobrazit produkt