MAK 5 Mincovní automat pro placený výdej elektřiny

MAK 5 je kreditní mincovní automat nástěnný, který umožňuje uživateli odebírat elektřinu po předplacenou dobu. Mincovní automat přijímá jednu zvolenou referenční minci, ostatní mince vrací. Hodnotě jedné mince přiřadí provozovatel dobu, po kterou může uživatel elektřinu odebírat. Vhozením další mince se předplacený kredit sčítá (možno provést kdykoli během odběru).

Po vhození mince (mincí) vidí uživatel předplacený čas na displeji. Čas se odečítá po minutách. Při výpadku elektřiny zůstává zbylý předplacený čas v paměti – kredit se nemaže.

Automat je vyráběn v závěsném provedení na stěnu. Vstup elektřiny do automatu je v jeho zadní části – uživatelé tedy mohou elektřinu získat pouze z placené elektrické zásuvky na čelní straně automatu. Zatížitelnost výstupu je max.10 A, tedy 2300 W (zakázkově lze i vyšší).

Kompletní dodávka

  • nerezový plášť automatu
  • bezpečnostní zámek
  • elektronika se silovou částí
  • mincovník s displayem
  • elektrická zásuvka 230 V, 50 Hz
  • kasička
Kód výrobku Název výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
MAK 5 15 620  18 900 
Napájecí napětí 230 V, 50 Hz
Příkon automatu 4 VA, při přijímání mincí 10 VA
Zatížitelnost výstupu max. 10 A (2300 W)
Maximální doba sepnutí 999 min (16 hod, 39 minut)
Doba sepnutí za 1 minci 1 - 99 minut
Druhy mincí libovolné - dle vložené referenční
  • Přiveden napájecí kabel 230 V, 50 Hz, nebo stávající elektrická zásuvka v zádech automatu.

  • C
    přívod elektřiny 230 V, 50 Hz

Manual

Katalogový list