1199 0100 00 dálkový ovladač

DO je dálkový ovladač sloužící k seřizování parametrů ČAS a DOSAH u výrobků AZP Brno s.r.o., které jsou vybaveny senzorovým snímačem. Seřízení se provádí bez nutnosti demontáže a zásahu do vlastního zařízení. Dálkový ovladač není součástí dodávky výrobků AZP Brno s.r.o., musí být objednán samostatně.

Parametr DOSAH je vzdálenost, ve které začne senzor snímat ruce nebo tělo – „ZÓNA SNÍMÁNÍ“.

Parametr ČAS je délka časového intervalu

 1. u pisoárů a záchodů doba splachování
 2. u umyvadel doba, po kterou voda teče ještě po opuštění snímané zóny (doba doběhu)
 3. u systému START – STOP doba, po které dojde k automatickému zastavení vody (doba otevření)

Uvedené parametry lze nastavovat po krocích

 • DOSAH v celkovém rozsahu 30 kroků
 • ČAS v celkovém rozsahu 20 kroků

U parametru ČAS odpovídá 1 krok

 • 1s pro pisoáry (všechny typy) a záchody
 • 0,2 s pro umyvadla
 • 5 s pro umyvadla a sprchy typu START – STOP

Nastavení parametrů dálkovým ovladačem DO

 • Elektroniky bez automatického seřizování:

  Ovladač namířit ze vzdálenosti do 30 cm na okénko krytu snímače nebo snímací hlavici zařízení. Stisknutím a držením tlačítka ČAS nebo DOSAH se mění hodnota odpovídající veličiny až do maxima. Začátek změny parametru je avizován velmi rychlým zablikáním kontrolky na snímači (8 impulsů). Po tomto potvrzení se již nesmí během seřizování měnit vzdálenost ovladače od snímače. Hodnota veličiny se mění po krocích (ČAS celkem 20 kroků, DOSAH celkem 30 kroků). Změna je indikována blikáním kontrolky v okénku krytu snímače nebo ve snímací hlavici. V pásmu kroků 1-10 bliká dioda 1x, pásmo kroků 11-20 je indikováno opakovaným dvojitým bliknutím a kroky 21-30 (pouze DOSAH) trojitým bliknutím. Po překročení maxima, které je indikováno blikáním kontrolky – 6 impulsů, se hodnota nastavované veličiny vrátí na minimum a opakuje se její zvyšování, pokud je příslušné tlačítko stále drženo. Seřízení se ukončí uvolněním tlačítka a je potvrzeno opět velmi rychlým zablikáním kontrolky (3 impulsy).

 • Elektroniky s automatickým seřizováním:

  Dosah elektronik se nastavuje automaticky po zapnutí do napájení – dálkovým ovladačem nelze dosah seřídit.

  Nastavení času je stejné, jako u elektronik bez automatického nastavování.

 • U elektronik napájených 12 V lze seřizování provést pouze do 20 minut od zapnutí napájení. Jsou-li elektroniky zapnuty déle než 20 min., je nutné pro seřízení vypnout a znovu zapnout napájení seřizované elektroniky.
 • Seřizování bateriových elektronik s automatikou je stejné jako seřizování 12 V elektronik s automatikou.
 • Seřizování bateriových elektronik bez automatiky lze provést kdykoliv, ovladač je nutno držet déle. Po zmáčknutí příslušného tlačítka (dosah, čas) začne kontrolka na seřizovaném zařízení rychle slabě blikat. Po cca po 5 s přejde seřizovaná elektronika do režimu nastavování a od tohoto okamžiku se nastavuje stejně jako elektronika s napájením 12 V, 50 Hz.

  Nastavení není nutno potvrzovat, uloží se automaticky po skončení nastavování a nemění se ani při vypnutí napájení.

  Pokud se při stisknutí tlačítka nerozsvítí kontrolka na dálkovém ovladači, je třeba vyměnit baterii v ovladači.

Pozor! Při nastavování stisknout vždy pouze jedno z tlačítek dálkového ovladače, nelze měnit oba parametry současně!

Typ elektroniky

Stav kontrolky při snímání
předmětu

Seřízení pomocí DO

Na začátku

V průběhu

Na konci

času

dosahu

lze provést

12 V, 50 Hz, bez automatiky

rozsvítí se

svítí

zhasne

ano

ano

po zapnutí

12 V, 50 Hz, s automatikou

rozsvítí se

bliká

zhasne

ano

ne

po zapnutí

6 V, DC, bez automatiky

blikne

nesvítí

blikne

ano

ano

kdykoliv

6 V, DC, s automatikou

blikne 2 x

nesvítí

blikne

ano

ne

po zapnutí

Kód výrobku Název výrobku Cena bez DPH Cena s DPH
DO 390  472 
dosah 0 – 0,3 m
el. napájení 12 Vss
napájecí zdroj 1 ks baterie typu 23A, LI028
rozměry 60 x 28 x 8 mm
hmotnost 12 g

Manual

Katalogový list

Montážní návody